DaoNation Symposium

Norsk Taiji Senter welcomes you to our 30 years jubilee symposium at the most important house for peace in the world.

Oslo Kulturnatt 2013

Norsk Taiji Senter feirer 30 år i Norge og inviterer til Taijiquan, tradisjonell kinesisk kampkunst, utenfor Nobels Fredssenter ved Vestbanen. Du er velkommen til å prøve Taiji og Qigong med oss fra kl. 18.00-22.00. Det vil bli servert te, og du vil få mulighet til å trefe våre lærere og få svar på spørsmål om disse tradisjonelle metodene for å oppnå indre ro.

Ny Qigong klasse i Oslo september 2013

10 ukers Daoistisk Qigong starter opp torsdag 5 september, 17:00-19:30

Vernissage with Polish Shaman, Artist and Seer

The Art of Ancient Wisdom. A vernissage with the Polish Shaman, artist and seer Katarzyna Kallwejt.

Medlemsmøte 12. april

Webmaster: Alexander Brill