Art of Peace

The Art of Peace begins with you. Work on yourself and your appointed task in the Art of Peace. Everyone has a spirit that can be refined, a body that can be trained in some manner, a suitable path to follow. You are here for no other purpose than to realize your inner divinity and manifest your innate enlightenment. Foster peace in your own life and then apply the Art to all that you encounter. Morihei Ueshiba

So, art is healing. It is our way of dreaming up into being our subconscious, our intuitive voice, that part of our brain that remembers, that connects us to the wild. Through art we send out prayers and visions…to manifest. We’re sparking them in other people and taking them out of their rut. Art and ritual are very much connected. Ritual takes us out of ego. Art is the voice of intuition. Intuition is the voice from beyond ourselves but it is within us so the natural conclusion is that we are connected! We remember that we are more than ourselves. There is no separation. Joanne Rand

Oslo Kulturnatt 2022

Fredag 16. september 2022 kl 18:00-22:00

Art of Peace

Oslo Kulturnatt 2021

Fredag 17. september 2021 kl 18:00-22:00

Art of Peace med Tora Dalseng

Oslo Kulturnatt 2020

Fredag 18. september 2020 kl 18:00-22:00

Art of Peace med Mel Adamsen

Oslo Kulturnatt 2019

Fredag 13. september 2020 kl 18:00-22:00

Art fo Peace med Petter Kveseth

Who Am I

Oslo Kulturnatt 2018

Fredag 14. september 2018 kl 18:00-23:00

Art of Peace fotoutstilling med bilder fra Norsk Taiji Senters 25-års jubileumstur til Kina i 2008.

Oslo Kulturnatt 2017

Fredag 15. september 2017 kl 18:00-23:00

Art of Peace maleriutstilling med tusjmalerier av Li Xi. Konsert med Sonia Loinsworth på krystallboller.

Li Xi ble født 1979 i nord Kina og studerte master of art på Cafca Beijing og har hatt en rekke utstillinger i Kina, Europa og Amerika. Hun er opptatt av kinesisk tradisjonell filosofi og har vært opptatt av å finne et uttrykk som bringer videre tradisjonell kinesisk malekunst inni en moderne kunstforståelse. Hun bruker linjer for å uttrykke form, men er like opptatt av tomrommet. Friheten ligger i beherskelsen av maleverktøyet, penselen og papiret.

Sonia Loinsworth er sanger, komponist og kursleder innenfor meditativ mantrasang, se http://www.sonialoinsworth.com/about/

Oslo Kulturnatt 2016 

Fredag 16. september 2016 kl 18:00-22:00

Bilder

Art of Peace maleriustilling med bilder av Kristina Aakre og Heidi Naper ble åpnet av Oslos Kulturdirektør Hilde Barstad. Musikalske innslag på harpe av Fanny Parow Knill.

Kristina Aakre er født i 1990 i Tromsø. Hun ble "søring" i 2011 da hun flyttet til Oslo for å studere illustrasjon på Norges kreative fagskole. Hun jobber i barnehage og som freelance illustratør og teaterinstruktør.

Heidi Naper er født 1969 og utdannet sivilarkitekt ved NTNU i Trondheim 1997, med spesialisering på fargeplanlegging, og taijilærer fra Norsk Taiji Senter 2011. Hun har studert kinesisk tusjmaling med Lena Rydén og Leyun Wang 2007 og akvarellmaling hos Inger Hoff 2008-10 og deltatt på flere utstillinger i Telemark. Hun praktiserer taijiquan, taiji sverd og qigong med spontan maling i forbindelse med dette. 

Fanny Parow Knill er norsk, men har knyttet sterke bånd til både Irland og England. Hennes to arbeidsfelt er stemmebruk, teater og historiefortelling - og kinesologi og energimedisin. Den keltiske harpen bruker hun mye i fortellerforestillinger. Fanny spilte "She moved through the fair", en irsk folkemelodi, samt "Blind Mary" og "Fanny Power", begge komposisjoner av Turlough O'Carolan.

Art of Peace Happening

Fredag 12. november 2010 kl 11:00 med Jan van Boeckel og David Rothenberg

Takket være Gentle Actions, som samlet fantastiske mennesker rundt temaet Kunst – Økologi – Handling på kunstnernes hus 23. oktober til 14. november 2010, kunne vi invitere til et spontant møte mellom Jan van Boeckel og David Rothenberg i musikk og maling improvisasjon på Norsk Taiji Senter. Gjennom samspill responderte de på hverandres improvisasjoner i toner og farger og bygget videre på workshopen Clay and the Art and Ecology of the Human Body på Norsk Taiji Senter lørdagen hvor vi utforsket forholdet mellom kunst, økologi og menneskekroppen.

Jan van Boeckel, nedlandsk antropolog, visuell kunstner, kunstlærer og fim maker, se http://www.naturearteducation.org/Jan.htm

David Rothenberg, jazz klarinettist, komponist, forfatter og naturfilosof, se http://davidrothenberg.wordpress.com

Clay and the art and ecology of the human body

Workshop lørdag 6.november kl 13:30-15:00

Is the human body apart from, or a part of, the environment. When we drink a glass of water, the water as part of what is outside of us, becomes part of us. For millennia, humans have touched the earth, the soil, put their hands in the clay. “And The Lord God formed man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living being.” (Genesis 2:7). The Hebrew for man is pronounced aw-dawm, from which Adam is derived. It’s also related to aw-dawm-ah, which means red earth, or red clay – indicating the natural earth elements that composed Adam’s body, and the body of every human being since.
In this workshop, we formed a mini version of our own seated body, using just our fingers, a lump of clay and our attentive awareness from behind closed eyes.

Jan van Boeckel, kunstlærer og forsker ved Aalto university i Helsinki, var i Oslo i forbindelse med Gentle Actions på Kunstnernes Hus 23.oktober og 14.november 2010 og ledet oss i den varsomme utforskingen av menneskekroppens kunst og økologi ved å modellere oss selv i leire.

Webmaster: Alexander Brill