Medlemskap i Norsk Taiji Senter gir deg følgende fordeler:

Bli medlem i Norsk Taiji Senter og kom inn i et felleskap som har arbeidet dedikert for sjelelig og fysisk utvikling gjennom 35 år i Norge. Medlemskap kjøpes for et halvt år av gangen og gjelder for periodene 1. jan – 1. juli og 1.juli – 30. des. Det koster kr 900,- per halvår å være medlem, og medlemskapet gir deg følgende fordeler:

  • Fri medlemstrening på mandager kl 16:30-18:00
  • Fri medlemstrening på onsdag og fredag morn kl.07:30-08:30
  • Fri push-hands trening på mandager kl 16:30-17:00 og tirsdag 18:30-19:30
  • Rabatt på kurs i regi av Norsk Taiji Senter 
  • 20% rabatt hos Tianlai (kinesiske terapi senter)

Spesielle aktiviteter og treningstider for medlemmer kunngjøres jevnlig på vår blogg. Se også kursoversikten for spesielle tilbud og rabatter for medlemmer.

Støtte medlemskap

Det er også mulig å være støttemedlem. Slik kan du være en del av felleskapet selv om du ikke deltar på aktivitetene eller bor langt unna Norsk Taiji Senter i Oslo. Velkommen!

Events høst /vinter 2018/2019:

14. sept. Åpent hus Oslo Kulturnatt Art of Peace 

19. oktober Arne Næss Stolen med Professor Mary Evelyn Tucker

21. desember Juleqifest med She Gong

01. februar Kinesisk nyttår  - Jord grisens år 2019

00. mars Deep Dao Dialogue 

00. april MAP Martial Arts for Peace - Film visning `Croaching Tiger Hidden Dragon`

00. mai Seeds of Silence Garden - Planting Sage 

22. juni Sommerfest med She Gong sommersolverv

Alle kan bli medlemmer i Norsk Taiji Senter. Det er mulig for ikke-medlemmer å delta på alle medlemstreninger, men da mot en avgift på kr 100,- pr. gang for drop-in.

Dersom du har spørsmål angående medlemskapet, ta kontakt med vår medlemssekretær Rebekka Sørli på rebekka@taiji.no

Ønsker du å bli medlem så er det så enkelt som å fylle ut medlemskontrakten her på denne siden.

Avslutning av medlemskap:

Medlemskapet kan bare sies opp ved skriftlig oppsigelse som leveres per mail/post til medlemssekretær eller til daglig leder ved senteret minst 21 dager før forfall for innbetaling av medlemsavgiften.