Om oss i Norsk Taiji Senter

Norsk Taiji Senter i Norge siden 1983.

Historien til Norsk Taiji Senter strekker seg tilbake mer enn 40 år til 1983, da Pamela Hiley kom til Norge for å undervise Taiji på Per Gynt Stevnet på Vinstra.

Norsk Taiji Senter (NTS) har som sin visjon å bringe en forståelse for viktigheten av samspillet mellom kropp og sinn tydeligere inn i den offentlige bevissthet.

Opptrening av mental og fysisk tilstedeværelse har stor positiv effekt på vår helsetilstand og følelse av tilfredshet og lykke. Meditasjon har blitt praktisert av munker i tusener av år som en metode for å oppnå større indre ro og utvikle åndelig bevissthet. Daoismen (Taoismen), en kinesisk filosofi basert på naturens prinsipper, danner fundamentet i undervisningen hos NTS.

NTS fungere som en brobygger mellom Østen og Vesten, og har hatt et nært samarbeid med den kinesiske ambassaden i Oslo siden NTS ble etablert i Norge. Bjarte Hiley har tatt sin utdanning i Beijing og Wudangfjellene, og de siste årene har vi dyrket et nærmere samarbeid og styrket kulturell utveksling med Kina gjennom flere besøk i regi av NTS.

NTS er den første skolen som startet med taijiundervisning i Norge. Mer enn 6000 elever har deltatt på kurs i regi av NTS, og cirka 80 elever har fullført lærerutdanning i taiji og er nå taijilærere sertifisert av NTS.

LINEAGE NORSK TAIJI SENTER

Pamela Hiley

Pamela Hiley, hovedlærer og stifter av Norsk Taiji Senter (NTS), har undervist Taijiquan og Qigong i Norge i over 35 år og er en av Europas mest erfarne Taijilærere og den første profesjonelle Taijilæreren i Norge. Hun er opprinnellig fra Wales og stiftet NTS i Norge i 1983 og har siden den gang instruert i både offentlig og privat sektor. Klientene hennes inkluderer flere offentlige etater, utdanningsinstitusjoner og private bedrifter. Pamela har også en bachelor i menneskelige bevegelsesstudier.

Som en forlengelse av hennes arbeid med Taijiquan har hun startet mange banebrytende prosjekter i Norge: I 2001 stiftet hun Peace Point Foundation og deltok i Det Globale Fredsinitiativet av Kvinnelige Religiøse og Spirituelle Ledere sin konferanse i FN i Genève. I 2003 initierte hun “Building Trust Peace Conference for the Middle East” på Nobelinstituttet i Oslo. I 2004 stiftet hun The Business Council for Peace på Nobelinstituttes, i 2006 the Youth Council for Peace og i 2007 MAP (Martial Arts for Peace).

Pamela Hiley har fått annerkjennelse for hennes internasjonale fredsarbeide og har blitt beæret med tittelen “Ambassador for Peace” fra the Universal Peace Federation, og i 2006 ble hennes enestående arbeid i Norger annerkjent når hun ble utvalgt som en av de Top 10 Internasjonale Menn & Kvinner i Norge

Bjarte Hiley has evolved his own system of daoist practice called Daomove.

Webmaster: Alexander Brill