Åpent hus hver mandag
16:30 - 17:00
Lær mer Nye kurs
Softness is stronger than hardness

BEDRE HOLDING


Vi trener på grunnleggende kroppsstruktur og elevene våre får de grunnleggende verktøyene de trenger for å utvikle bedre kroppsholdning, eller takle smerter som oppstår etter lang tids feilaktig bruk av kroppen.

BEDRE BALANSE


I løpet av treningen bruker vi mange av de små stabiliseringsmusklene i tillegg til de store støttemusklene. Dette fører til en økt følelse av senter i kroppen, og leder til bedre balanse.

STERKERE KROPP


Helhetlig bruk av kroppen står i fokus i treningen, og gjennom at vi beveger hele kroppen kontrollert som en enhet, styrker vi alle musklene på en dynamisk måte som gjør at de fungerer godt sammen

BALANSERT SINN


Bevegelsene som blir utført krever høy tilstedeværelse, og prinsippene som ligger i bunn er fundert på en flere tusen år gammel filosofi. Gjennom å opprettholde et sterkt fokus stilner tankene, og kropp og sinn får rom til å slappe av og restituere seg i en ofte hektisk hverdag.

Åpent hus

Vi har åpent hus for alle hver mandag fra kl 16:30 – 17:00 hvis du er interessert i å lære mer om senteret og hva vi tilbyr.

Medlemstrening

Hver mandag fra 17:00 til 18:00 åpen trening for våre medlemmer.

Push hands

Fra 16:30 til 17:00 på mandager og 18:30 til 19:30 på tirsdag er det åpen push-hands trening for interesserte.

For videre info og andre spørsmål send email til Pamela Hiley: pamela@taiji.no eller ring på tlf 911 60 581

Motta nyheter og invitasjon til kurs

Webmaster: Alexander Brill