Arne Næss-stolen:  Dyp økologi – dyp dialog

Arne Næss stolen

Arne Næss var knyttet til den daoistiske filosofi gjennom sitt arbeid med dypøkologi. Norsk Taiji Senter ønsker å skape et sted i hans ånd hvor det viktigste er å lytte, til seg selv og andre. På den måten ønsker vi å fremme den dypere samtale og erkjennelse av hva dypøkologi er.

Arne Næss-stolen ble gitt i gave til taijisenteret etter at Pamela Hiley, direktør ved senteret, møtte Kit-Fai og Arne Næss for noen år siden. Stolen er et symbol på Arnes nærhet til naturen, og den dype freden man får gjennom å praktisere taijiquan. Vi deler denne dype forbindelsen til Dao med Arne.

Stolen står i Arne Næss-rommet på Norsk Taiji Senter i Havnelageret som et symbol på denne forbindelsen. Våre gjesteforelesere, eller ”lyttere” som vi liker å kalle dem, inviteres til å sitte i stolen for å vekke ånden av Dao – stillhet og refleksjon.

Arne Næss

Professor Næss (1912-2009) was one of Norway’s most distinguished philosophers. The cornerstone of his work is a broad concern for the welfare and the flourishing of humanity and nature. Through his extensive writings, and teachings, he has brought philosophy into a key position in the academic and intellectual life in Norway. He is the founder of ‘Deep Ecology’. The University of Oslo has created ‘The Arne Næss Chair in Global Justice and the Environment’ in order to gather international scholars to conduct research and further cause of justice and the environment. In 2005 he was decorated with the Royal Norwegian St. Olav’s Order for his social engagement.

Pamela and Arne

At the turn of the century, Pamela Hiley was invited onto the committee set up to bring His Holiness the Dalai Lama to Norway. When he arrived in autumn, part of the four day programme that was set up, was a dialogue with Professor Arne Næss, Bishop Rosemari Køhn, and Erik Damman in Oslo Spektrum. As the trademark deep resounding laughter of His Holiness made the table that stood between the panel members them shake, his staff got anxious that there would be a scene if it tipped over. As Pamela raced across the stage to save the table from falling and the staff of His Holiness from undue stress, she appeared in the life of Professor Arne Næss for the first time. This became the start of a deep friendship that evolved as time went by through their shared, deep resonance with nature based philosophies. It was further deepened through shared experiences with the indigenous people of the Americas and Norway as well as members of the Gandhi family, Johan Galtung and astronaut-scientist Edgar Mitchell. When Pamela opened her new center in 2006, it was therefore natural for her to invite Arne to be the patron.

Møter:

Neste møte med Arne Næss stolen - Lars Sandved Dalen https://www.denfantastiskeskogen.no

fredag 29 oktober 2021 kl.19.00 Norsk Taiji Senter

Det Fantastike Skogen med forsker Lars Sandved Dalen

Lars Sandved Dalen er utdannet forsker (Dr. scient) innen trær og planters biologi og har gått fagforfatterstudiet ved OsloMet. Lars arbeider som seniorrådgiver og forskningsformilder ved NIBIO på Ås og holder for tiden på med en mastergrad i journalistikk (sakprosa).

mer info snart!

...........................................................

 Arne Næss stolen

fredag 19 oktober 2018 Kl 19:00 Norsk Taiji Senter

Spirituality - Qi - Deep Ecology

Arne Næss Chair 2018 Prof. Mary Evelyn Tucker

Hennes foredrag med tema «Spirituality – Qi – Deep Ecology» tar oss med i et dypdykk for å finne tilbake til kjernen i vår eksistens og menneskets bevissthet.

More details about Professor Mary Evelyn Tucker  

Neste møte med Arne Næss-stolen fredag 7. oktober 2016 kl 19:00

The Rights of Nature in development and the alternatives in South America/ Naturens rettigheter i utvikling og alternativene i Latin Amerika

Eduardo Gudynas, Arne Næss Chair i 2016 ved Senter for Miljø og utvikling ved Universitet i Oslo

 

23. oktober 2015 - The Coming Interspiritual Age

David Sloan Wilson, Arne Næss Chair i 2015 ved Senter for Miljø og utvikling ved Universitet i Oslo

 

26. september 2010 – Kanyini

Uncle Bob Randall, Aboriginal elder fra Australia, er tradisjonell eier av Uluru (Ayers Rock) og tidligere Indigenous Person of the Year. Han formidler urfolkets visdom om Kanyini, sammenheng, basert på fire grunnverdier som gjennomsyrer alle aspekter av våre liv. Hvordan leve i enhet, med omsorg og ansvar for alt som er vårt – ikke bare mitt.

På møtet fortalte Uncle Bob om viktigheten av å ha kontakt med naturen og seg selv, og hvordan alt levende er knyttet sammen.

Se en smakebit fra Bob Randalls film ”Kanyini”.

I dialogen sammen med Uncle Bob Randall var

Shanta Kumar Negi, tibetansk munk fra Tserkamo klosteret i Ladakh, som startet møtet med en tibetansk bønn.

Egil Lothe, forstander i Buddhistforbundet i Norge

Lama Changchub fra Karma Tashi Ling-senteret i Norge

Evelin Lindner, lege, psykolog og konfliktforsker

Karene Lyngholm, tidl leder av Dansens hus

Pamela Hiley, direktør for Norsk Taiji Senter.

13. juni 2010 – The Economics of Happiness

“Going local is the way to repair our fracture world, our ecosystems, our societies and ourselves.”

Helena Nordberg-Hodge er en av de ledende kreftene i verden når det gjelder kunnskap om og erfaring med hvordan man kan skape alternativer til dagens globale økonomi. I 1975 deltok hun i en ekspedisjon til nord-indiske Ladakh (Lille-Tibet), og fikk førstehånds kjennskap til hvordan den globale konsument kulturen ødela et til da velfungerende samfunn. For innsatsen sin herble hun tildelt ”Alternative Nobelprisen”.

På møtet viste Nordberg-Hodge filmen ”The Economics of Happiness”. Her er en beskrivelse av innholdet i filmen:

http://www.theeconomicsofhappiness.org/synopsis

Du kan selv se og høre henne snakke om filmen her.

http://www.schumachercollege.org.uk/community/economics-of-happiness-an-open-evening-with-helena-norberg-hodge

Webmaster: Alexander Brill