Daoistisk Qigong

Med røtter i eldgammel kinesisk filosofi som er 4000 år gammel betyr Qigong “arbeid med pusten”, eller “energiarbeid”.

Hva er Qigong?

Daoistisk Qigong er basert på enkle pusteteknikker for å åpne opp sirkulasjonen av Qi (livskraft) i kroppen. Gjennom å forene pust, bevegelse og oppmerksomhet gir vi kroppen og sinnet rom til å slappe av og gå i gang med å helbrede seg selv innenfra. Daoistisk Qigong er basert på visdom og prinsipper fra fem-elementers-teorien: ild, jord, metall, vann og tre.

Hva lærer du på nybegynner kurs i Qigong?

Som nybegynner i Qigong lærer du grunnleggende øvelser for å slappe av i kropp og sinn som du kan trene på egenhånd. Du vil få større tilgang til å stilne sinnet i utfordrende situasjoner og når du er under press, og ha en opplevelse av å være mer sentrert i kroppen når du gjør dine daglige gjøremål. Vi praktiserer både stillestående qigong, bevegelser som følger form og spontane, frie bevegelser, og du vil få en solid innføring i alle variantene. Du vil også stifte bekjentskap med filosofien og prinsippene som ligger bak Qigong og Daoistisk filosofi.

Kurset går over 10 uker á 1,5 time, og klassene blir ledet av Pamela Hiley, en av de mest erfarne Taiji og Qigong-lærerene i Europa. Pris for kurset er kr. 3000. For medlemmer av Norsk Taiji Senter er prisen kr. 2800. 

Vi har åpent hus for alle hver mandag fra kl 16:30 – 17:30 hvis du er interessert i å lære mer om senteret og hva vi tilbyr.

For videre info og andre spørsmål send email til Pamela Hiley: pamela@taiji.no eller ring henne på tlf 911 60 581

 

 

Ba Duan Jin 8 pieces of Brocades

For purchase - https://vimeo.com/ondemand/231650

The 8 movements of Baduanjin practiced in the mountains of Wudangshan have evolved to be the most popular form of traditonal qigong and with a history of more that 2500 years.

Qigong is the work of the mind restoring the body to its innate natural form with physical prowess and control of the breath. 

"The primordial qi existing around the dantien will last forever if properly preserved. For this purpose it is necessary to absorb heavenly qi with the nose and earthly qi with the mouth. Such absorption should be very slow and even."  Lao Tzu

In qigong practice we are concerned with developing what is known in chinese medicine as the three treasures.

Jing - essence of life

Qi - vital energy

Shen - spirit

Qigong (Daoyin) is the practice of deep breathing techniques to restore and invigorate ones vital energy or qi and to nurture spiritual cultivation.

We learn about the theory of qigong (daoyin) through understanding the cosmology of yin and yang. With the understanding that nature and man are an organic whole the chinese defined the universe as yin and yang which are regarded as the two opposing forces within things.

ÅPENT HUS

Vi har åpent hus for alle hver mandag fra kl 16:30 – 17:00 hvis du er interessert i å lære mer om senteret og hva vi tilbyr .

For videre info og andre spørsmål send email til Pamela Hiley: pamela@taiji.no eller ring på tlf 911 60 581

Motta nyheter og invitasjon til kurs:


Webmaster: Alexander Brill