Oslo Opera Roof Morning Taiji training 2015

07:30-08:30 every Tuesday - Wednesday - Thursday All welcome!

Medlemsmøte Fredag 10. april kl 19:00 Pushing hands

Pushing Hands workshop med Alexander Brill

Spring Up Musical

Etter ti år på toppen av Opera taket er NTS nå på innsiden av Operaen og har gleden av å invitere dere til musikalen Spring Up.

Medlemsmøte og boklansering Fredag 14. november kl 19.00

Åsmund Seip 100 DAYS FOR THE EARTH

Webmaster: Alexander Brill