9 juni Ove Jakobsen: Transformative Ecological Economics Kl.19:00 NTS

** Wisdom Oslo inviterer **

Boklansering av Ove Jakobsens bok "Transformative Ecological Economics-Process Philosophy, Ideology and Utopia"

Med:

- Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø.

- Atle Midthun, professor ved Handelshøyskolen BI. Han leder Senter for bedriftens samfunnsansvar og er én av tre ledere for Senter for energi og miljø.

- Pamela Hiley, grunnlegger og innehaver av Norsk Taiji Senter.
...
Sted: Norsk Taiji Senter, Kirkegt 1-3, Oslo
Tid: 9. juni kl 19-21
Tema: Økologisk økonomi // Boklansering

Arrangementet er gratis. Men registrering på epost til: pamela@taiji.no


Velkommen!

*

I boken "Transformative Ecological Economics-Process Philosophy, Ideology and Utopia" belyser og diskuterer Ove Jakobsen hvorfor det er nødvendig med grunnleggende endringer i økonomisk teori og praksis. Boken inneholder tre deler. Del 1 gir en grunndig innføring i konteksten for endringsprosessene the philosophy of organism og en diskusjon av hvordan energi for forandring utvikles. Del 2 går gjennom en rekke bidrag fra forskere som utdyper ulike områder av økologisk økonomi. Del 3 gir en helhetlig fremstilling av økologisk økonomi på makro, meso og mikronivå innenfor konteksten som ble beskrevet i del 1 og eksemplene i del 2.

Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Senter for økologisk økonomi og etikk ved Handelshøgskolen i Bodø. Han er dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole i 1989[1] og cand.philol. (hovedfag filosofi) fra Universitetet i Bergen i 1991, Høyere Avdeling Eksamen (HAE), Norgens Handelshøgskole 1987, og hovedfag fra Statens lærerhøgskole i 1982.

Kommentarer

Webmaster: Alexander Brill