Intervju med Pamela Hiley

For Pamela Hiley er kinesisk kampsport og fredsarbeid to sider av samme sak. Hun arbeider med begge deler. På den kinesiske nyttårsaften, som i år var 17. februar, kunne hun åpne Norsk Taiji Senter i nye lokaler i hjertet av Oslo. Derfra driver hun også fredsarbeidet gjennom stiftelsen Peace Point Foundation.

I en gammel mursteinsbygning ved Akerselva og vegg i vegg med kulturkirken Jacob arbeider Pamela for å skape fred i verden og å lære enkeltmennesker å takle sine indre konflikter.

På første benk under åpningen satt den 95 år gamle filosofen Arne Næss, en av Pamelas støttespillere, og applauderte. Mens de aller yngste på to-tre år krøp rundt på gulvet. Senteret var fylt av studenter, venner og mer offisielle representanter som for eksempel Shang Yajin fra den kinesiske ambassaden. Han hadde lykkønskninger til Pamela og fortalte om grisens år som kineserne nå er gått inn i.

Freden og vennskap ble hyllet av et flerkulturelt mangfold i form av sang og musikk, rap og dans. Pamela hadde en flott oppvisning med to sverd – et kraftfylt symbol. Pamela stod også i spissen for en taijioppvisning med en liten gruppe elever.

Waliser

Det var i 2003 at Pamela etablerte Peace Point Foundation. Men hun har undervist i taiji og qigong siden begynnelsen av 80-tallet da hun kom til Norge fra Wales.

- Det nytter ikke å arbeide for fred i verden, hvis du ikke har fred med deg selv, sier Pamela. Og hun fortsetter:

- Taijiquan er en kampsport. Men selv om den er høyst fysisk i det ytre, er det like mye en indre kampsport. Den har en kobling til det jeg på engelsk kaller de tre Aer, awareness (bevissthet), attitude (holdning) og action (handling). Taiji er en form for meditasjon i bevegelse som påvirker bevisstheten. Taiji er min måte å finne frem til fred på. Gjennom den lærer du deg å takle indre konflikter, sier hun også.

Gjennom fredsarbeidet har hun fått kontakter over hele verden og er nok mer kjent utenfor Norge enn her hjemme. Hun var for eksempel ansvarlig for en fredskonferanse i Oslo med Midt-Østen som tema. Da kom det 200 deltagere fra hele verden. Hun jobber også gjennom The Global Peace Initiativ of Women Religious & Spiritual leaders, et nettverk som samarbeider med FNs utviklingsfond for kvinner, UNIFEM.

Årets innvandrer

Pamela er en person som går stille i dørene og trekker i tråder uten at hun er opptatt av gjøre seg selv særlig synlig. Men i fjor ble hun kåret til en av de fem mest suksessrike innvandrerkvinner i Norge. Den som lokket henne til Norge, var Henrik Ibsen med sin Peer Gynt, og siden er hun blitt her. Som enslig mor til tre gutter har hun hatt en lang og tøff vei å gå til der hun er i dag.

Hvordan ser du for deg arbeidet fremover?

- Jeg ønsker å gjøre mer lokalt arbeid. Seeds of silence (stillhetens såkorn) er et initiativ fra meg. Det betyr at vi har offentlig taijipraksis for å spre fredelige vibrasjoner. Vi har holdt på utenfor Nobels fredssenter. Siden vi flyttet, har vi vært ved Eika ved Akerselva. Vi vil også prøve å involvere nærmiljøet ved å bygge opp en positiv stemning i samarbeid med bl.a. Elvebakken skole. Vi må prøve å konsentrere energien i en positiv kultur. Det gjelder særlig for ungdom som må prøve å kanalisere energien i en positiv retning. Det gjelder å transformere den indre konflikten til noe positivt, sier Pamela.

Unge kommer

Og ungdom er begynt å strømme til taijikursene hennes. På de siste nybegynnerkursene hennes var 70 prosent menn under 30 år. Mens tidligere var det 70 prosent kvinner over 40 år.

– Det har forandret seg. Ungdom er begynt å skjønne at mykhet er sterkere enn hardhet. Taiji burde inn i skolen på linje med fotball og ski, mener hun også.

At hun nå har fått et fast sted å være, og at det er sentralt, betyr mye for arbeidet, understreker hun. Her kan studentene hennes trene og treffe likesinnede. I tillegg til taiji og qigong har hun også lærerutdannelseskurs, og de siste par årene har hun undervist i taiji med sverd.

– Taiji er ikke brukt som våpen, men for å bli kvitt indre demoner. Det tar vekk det negative. Sverd er et meget kraftfullt virkemiddel som viser retningen og forsterker taijien, forklarer Pamela.

Kommentarer

Webmaster: Alexander Brill