Åpen kveld 21. sept: Universell religion og Tron Fredsuniversitet

Åpen kveld 21. sept kl 19:00-21:30: Universell religion & Tron Fredsuniversitet

På den internasjonale fredsdagen 21. september inviterer vi til åpen samling og lansering av Bjørn Pettersens bok Universell religion. Essensiell religionsforståelse. Denne kvelden vil vi også bli kjent med arbeidet med realiseringen av Tronfjell Fredsuniversitet, hvor Bjørn Pettersen er styreleder i stiftelsen. Og vi møter arkitekturprofessor Knud Larsen, som har tegnet utkast til fredsuniversitetet på Tronfjell.

Arr: Wisdom Oslo, Oslo Taiji Senter & Magasinet Visjon

Velkommen!Unirel-book om boken:

“Visste du at trangen til religionsutøvelse gjenspeiler menneskets naturlige lengten, bevisst eller ubevisst, etter eksistensiell fullkommenhet?

Og visste du at vi psykologisk sett kan snakke om én universell religion som gjennom menneskehetens historie har kommet til uttrykk på mange forskjellige måter?

Har du fått med deg at alle religionenes ‘minste felles multiplum’ er kjærlighet, og at dette er det enenste som i praksis betyr noe i dette livet og i denne verden?

Denne unike boken tar utgangspunkt i de fire store verdensreligionene – kristendommen, islam, hinduismen og buddhismen.”


Om Tronfjell Fredauniversitet:

Tronfjell Fredsuniversitet er et prosjekt som Bjørn Pettersen og flere andre arbeider med å realisere. I tråd med ideen etter den indiske filosofen og vismannen Swami ‘Baral’ Sri Ananda Acharya (1881-1945), som levde på Tronsvangen fra 1917 til frigjøringsdagen 8. mai 1945.

Fredsuniversitetet skal være et transnasjonalt senter for menneskeheten, hvor mennesket selv står i sentrum, ikke fenomener, religion eller politikk, og som fokuserer på menneskelig integrasjon, menneskeverdighet og menneskemuligheter.
Et «humaniversitet» som arbeider for utviklingen av individet—fysisk, mentalt og åndelig—kun gjennom individets egne naturlige ressurser, og som reiser sentrale og universelt menneskelige saker på kollektivt nivå.
Et uavhengig senter for fred, som arbeider ut i fra det grunnleggende «grasrot-nivå» at det ikke vil bli noen ytre fred uten indre fred—at det ikke blir noen kollektiv fred uten individuell fred.

Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet ble etablert i februar 1993. Det er en fri, uavhengig og privat stiftelse som har som formål å etablere det første fredsuniversitetet i verden på Tron i Alvdal.

Om Bjørn Pettersen:

Han har hele sitt voksne liv pendlet mellom Norge og India og er opptatt a vi forene innsikter fra Østen og Vesten. Han har prioritert inndannelse fremfor utdannelse.

Fra 1978 til 2015 har han bodd og arbeidet på «Shantibu» i Tronsvanglia i Alvdal, men har nå flyttet litt høyere opp til dettradisjonsrikeTronsvangen Seter. Her er det åpnet retreat- og kurssted, med aktiviteter i regi av Tronfjell Fredsuniversitet.


Om Knud Larsen:

Knud Larsener en dansk arkitekt bosatt i Oslo. Han er professor emeritus ved Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Knud Larsen har siden 1994 vært spesielt engasjert i tibetansk arkitektur og blant annet arbeidet med et fem-årig forskningsprosjekt med feltarbeid i Tibet.

Han er nestleder i styret til Stiftelsen Tronfjell Fredsuniversitet og har tegnet forprosjektet til Fredsuniversitetets bygninger på Tronfjell.


Kommentarer

Webmaster: Alexander Brill