Teachers Training

Norsk Taiji Senter utdanner Taiji instruktører på flere nivåer, og våre instruktører underviser ved flere steder i og utenfor Norge. Alle nivåene av instruktørutdannelsen krever ukentlig deltakelse i vår Taiji Masterclass på tirsdager 19.00-20.30.

Nivå 1

Teacher’s Training Nivå 1 holdes annenhvert år, og neste kurs starter høsten 2022.

Utdannelsen går over ett år og består av 4 intensive helgesamlinger og 1 intensiv ukesamling. I samlingene går vi dypt inn i daoistiske prinsipper og undervisning av taijiquan. Gjennom året jobber studentene også med egendefinerte prosjekter relatert til undervisningen.

Dato 2022/2023

23,24,25 September, 2022

25,26,27 November, 2022

24,25,26 February, 2023

28,29,30 April, 2023 

24,25,26,27,28 June, 2023 - Mountain Retreat Norway

Please contact Pamela for further info. pamela@taiji.no

Nivå 2

Teacher’s Training Nivå 2 bygger videre på Nivå 1. Kurset settes opp etter invitasjon fra Pamela Hiley og går over 2 år.

Webmaster: Alexander Brill